!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sekreterarens att göra

Denna sida kommer att berabetas allt eftersom.

 

MAJ/JUNI

Dags att skriva ut nya parkeringskort samt följebrevet till dessa.

 

 

ÅRSSTÄMMA

Efter avslutad stämma skall protokollet skrivas så fort som möjligt. Detta skall sedan göras tillgängligt på hemsidan, kundwebben och i styrelserummet.

 

BUDGETMÖTE

Efter avslutat budgetmöte skall sekreteraren gå ut med en skrivelse till samtliga boende. De skall informeras om eventuella avgiftshöjningar och / eller  hyreshöjningar på garage och parkeringsplatser.

 

MITTEN AV DECEMBER

Informera boende att det nu är dags att anmäla sitt intresse för gymet och bastun.