!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Att bo i bostadsrätt

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

 

Äger du din lägenhet?
Många som köpt en bostadsrätt tror att de äger den. Inte konstigt med tanke på vad en lägenhet kan kosta idag. Sanningen är den att lägenheten fysiskt sett ägs av bostadsrättsföreningen, du äger bara rätten att disponera den.

 

Dispositionsrätt.
Rätten ett förfoga över lägenheten kallas dispositionsrätt, den gäller inom de ramar som bostadsrättsföreningens stadgar och bostadsrättslagen ger. Alla medlemmar i föreningen förvaltar och äger bostäderna gemensamt. Alla ansvarar kollektivt för föreningens lån, bland många andra saker.

 

Vem är ansvarig för vad?
Att bo i bostadsrätt innebär att du själv är ansvarig för insidan av din lägenhet. Det är du själv som ansvar för skicket i exempelvis badrummet och att standarden i köket är enligt dina önskemål. Önskar du speciella kabelkanaler eller en speciell el-leverantör är det du själv som kontaktar respektive företag.

 

Medverka och påverka.
Att bo i bostadsrätt ger stora möjligheter att påverka. Du kan själv bestämma hur din lägenhet skall se ut, (det finns dock ingrepp som behöver styrelsens godkännande).  Du kan själv vara med och påverka föreningens ekonomi och avgöra vad som måste göras/inte göras i området. En medlem har en röst. Utnyttja din rösträtt vid möten. Respektera även de skyldigheter det innebär. Följer man inte gällande lagar och/eller stadgar som styr boendet kan man förverka sin rätt att bo. Du kan med andra ord bli av med din lägenhet. Det gäller även om den som hyr i andra hand inte sköter sig.

  

Vad kan jag bidra med?
Om du har idéer eller synpunkter kan du skriva en motion till årsstämman. Vilken man då givetvis bör närvara på.