!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kontakt

Här kan ni se föreningens ledamöter, suppleanter samt funktionärer.

 

ORDFÖRANDE
Robert Olofsson Lötvägen 116 073-440 27 55
Ansvarig för Överlåtelser, bilplatser.

VICE ORDFÖRANDE
Mona Emtveden Lötvägen 9 070-840 63 73
Ansvarig för  

SEKRETERARE
Kent Lindholm Lötvägen 87 070-216 01 21
Ansvarig för Tvättstuga, IT, hemsida, dokumentation

LEDAMOT   
Gunilla Tullare Lötvägen 28 073-975 01 86
Ansvarig för  

LEDAMOT
Ulla Johansson Lötvägen 85 070-342 68 45
Ansvarig för: Föreningslokalen

SUPPLEANT
Samuel Olsson Lötvägen 109 070-492 47 30
Ansvarig för:    

SUPPLEANT
Kent Sabel Lötvägen 29 076-136 30 07
Ansvarig för:  

SUPPLEANT   
 Ana Lindgren Lötvägen 36  073-057 86 32
 Ansvarig för:   

SUPPLEANT
Eva Jespersen Lötvägen 41

073-314 04 33

Ansvarig för:  

SUPPLEANT
Sarya Fakhan Lötvägen 118 076-392 28 08
Ansvarig för:  

VALBEREDNING - SAMMANKALLANDE   
Kent Sabel Lötvägen 29 076-136 30 07

VALBEREDNING - SUPPLEANT
     

REVISOR - ORDINARIE   
Göran Lund Lötvägen 73 076-392 28 08

REVISOR - SUPPLEANT
Mikael Strand Lötvägen 77  

 

Sekreteraren kan ni nå genom att e-posta

sekreterare@brfloten.se

 

Uppdaterad 2018-11-13 av Sekreteraren